Disclaimer

Disclaimer van AppartementenLeuven

AppartementenLeuven is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementenLeuven, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementenLeuven zijn verbonden. AppartementenLeuven is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementenLeuven beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementenLeuven is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementenLeuven worden aangeboden. AppartementenLeuven garandeert niet dat de op AppartementenLeuven aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementenLeuven garandeert ook niet dat de op AppartementenLeuven aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementenLeuven garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementenLeuven hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementenLeuven is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementenLeuven. U vrijwaart AppartementenLeuven voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementenLeuven.